ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το EDU4U είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με κωδικό πιστοποίησης 2000563.
Ιδρύθηκε το 2001 (ως Computer Center) και δραστηριοποιείται με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, στην διοργάνωση σεμιναρίων και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση με τη χρήση του Διαδικτύου. Επίσης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Το EDU4 είναι στελεχωμένο από άρτια εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη τα οποία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και στη διαχείριση έργων.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

 • Βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ικανότητας των ανέργων για ένταξη στην αγορά εργασίας με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ανάπτυξη και Προώθηση Ενεργών Πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ανεργίας για την αποφυγή της μακροχρόνιας ανεργίας και τη διευκόλυνση της επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη με ψυχομετρικά τεστ για την επαγγελματική αποκατάσταση κυρίως των νέων.
 • Συμβουλευτική συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου μέσω του εκπαιδευτικού κόμβου www.edu4u.gr , με καθημερινή και έγκυρη ενημέρωση όλων των εξελίξεων στον χώρο της εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευση ενηλίκων με ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση στον τομέα πληροφορικής και ξένων γλωσσών
 • Εκπόνηση σεμιναρίων εκπαιδευτικών σε αντικείμενα γραφής τυφλών και νοηματικής γλώσσας
 • Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας.
 • Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με Κοινωνικό Αποκλεισμό.
 • Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας του ενεργού δυναμικού.
 • Η πρωτοπορία στον τομέα της εκπαίδευσης από απόσταση.
 • Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για ανέργους, εργαζόμενους και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.